„ITSM never dies“ alebo ak by bol James Bond ITčkárom

Read an arcticle from Marek Černej about our 2017 Conference. (Slovak language) Read it here robime.it 

Na záver by som týmto pochválil a zároveň poďakoval organizátorom za na slovenské pomery veľmi dobre zvládnutú konferenciu. Ešte spomeniem druhý deň konferencie – workshopy s jednotlivými spíkrami, kde som už ale kvôli pracovným povinnostiam chýbal. Celú konferenciu skvele zhrnul Ivor MacFarlane vo svojom blogua s poslednou vetou „one of the best little conferences in the ITSM industry“ môžem len súhlasiť.

Leave a Reply